Nazwa Prastary obserwator
Original name Ancient Watcher
Rzadkość Rzadka
Weight 264
Stwórz 100 / 800
Odczaruj 20 / 100
Rodzaj Stronnik
Zestaw Klasyczne
Not collectible
Prastary obserwatorStronnik
2 4 5
Sojusz
Nie może atakować.
Odczaruj 20 / 100
Stwórz 100 / 800
Masz dziwne wrażenie, że jego oczy cały czas za tobą podążają.
Set: Klasyczne

Title Autor Klasa Karty Komentarze Likes Deck type Category Patch
Nazwa Klasa Opis
Staraj się przeżyć, wykorzystując jednocześnie swoją moc specjalną. Niektóre z twoich kart stają się tym lepsze, im więcej kart masz na ręce.
Guest comments are closed

Here for your first time? Registration is easy! Just fill out the form on this website and you get your own weblog, webspace for your pictures, access to our forums and much more. Register now – it's free!