Nazwa Promotorka walk
Original name Fight Promoter
Rzadkość Epicka
Stwórz 400 / 1600
Odczaruj 100 / 400
Mechanics Okrzyk bojowy
Rodzaj Stronnik
Zestaw Ciemne zaułki Gadżetonu
Not collectible
Promotorka walkStronnik
6 4 4
Okrzyk bojowy: Jeśli kontrolujesz stronnika mającego 6 lub więcej pkt. zdrowia, dobierz dwie karty.
Odczaruj 100 / 400
Stwórz 400 / 1600
„Tak, mogę sprowadzić Piąchę. Testy antydopingowe nic nie wykażą”.
Set: Ciemne zaułki Gadżetonu


Nazwa Rodzaj
Not collectible
Moc specjalnaTitle Autor Klasa Karty Komentarze Likes Deck type Category Patch
Guest comments are closed

Here for your first time? Registration is easy! Just fill out the form on this website and you get your own weblog, webspace for your pictures, access to our forums and much more. Register now – it's free!