Nazwa Ranny kvaldir
Original name Injured Kvaldir
Rzadkość Rzadka
Weight 531
Stwórz 100 / 800
Odczaruj 20 / 100
Mechanics Okrzyk bojowy
Rodzaj Stronnik
Zestaw Wielki Turniej
Not collectible
Ranny kvaldirStronnik
1 2 4
Okrzyk bojowy: Zadaj
3 pkt. obrażeń temu stronnikowi.
Odczaruj 20 / 100
Stwórz 100 / 800
Bez obaw. Trochę dratwy i zaraz to zaszyje.
Set: Wielki Turniej


Nazwa Klasa Opis
Wzmocnij swoje armie niezliczonymi stronnikami Przedwiecznych Bogów. Zalej planszę pomniejszymi stronnikami, aby przytłoczyć przeciwnika.
Guest comments are closed

Here for your first time? Registration is easy! Just fill out the form on this website and you get your own weblog, webspace for your pictures, access to our forums and much more. Register now – it's free!