Nazwa Regentka Srebrnej Dłoni
Original name Silver Hand Regent
Rzadkość Zwykła
Weight 591
Mechanics Inspiracja
Rodzaj Stronnik
Zestaw Wielki Turniej
Not collectible
Regentka Srebrnej DłoniStronnik
3 3 3
Inspiracja: Przyzwij Rekruta Srebrnej Dłoni 1/1.
Srebrna Dłoń to najlepsza organizacja paladyńska. Krzyżowcy Argentu są o to straszliwie zazdrośni.
Set: Wielki Turniej


Guest comments are closed

Here for your first time? Registration is easy! Just fill out the form on this website and you get your own weblog, webspace for your pictures, access to our forums and much more. Register now – it's free!