Nazwa Rekombobulator
Original name Recombobulator
Rzadkość Epicka
Weight 582
Stwórz 400 / 1600
Odczaruj 100 / 400
Mechanics Okrzyk bojowy
Rodzaj Stronnik
Zestaw Gobliny vs Gnomy
Not collectible
RekombobulatorStronnik
2 3 2
Okrzyk bojowy: Przemień przyjaznego stronnika w losowego stronnika o takim samym koszcie.
Odczaruj 100 / 400
Stwórz 400 / 1600
Ponieważ czasami kombobulacja udaje się dopiero za drugim razem.
Set: Gobliny vs Gnomy


Guest comments are closed

Here for your first time? Registration is easy! Just fill out the form on this website and you get your own weblog, webspace for your pictures, access to our forums and much more. Register now – it's free!