Nazwa Replikujący szlam
Original name Echoing Ooze
Rzadkość Epicka
Weight 579
Stwórz 400 / 1600
Odczaruj 100 / 400
Unlocks Do odblokowania w Leżu Żmija Mrozu,\nw przygodzie Naxxramas.
Unlocks Gold Do odblokowania w Leżu Żmija Mrozu,\nw przygodzie Naxxramas.
Mechanics Okrzyk bojowy
Rodzaj Stronnik
Zestaw Naxxramas
Not collectible
Replikujący szlamStronnik
2 1 2
Okrzyk bojowy: Przyzwij dokładną kopię tego stronnika na koniec tej tury.
Odczaruj 100 / 400
Stwórz 400 / 1600
Powód, dla którego w Naxxramas wodę należy spuszczać zawsze dwa razy.
Set: Naxxramas


Nazwa Rodzaj
Elite Not collectible
StronnikTitle Autor Klasa Karty Komentarze Likes Deck type Category Patch
Guest comments are closed

Here for your first time? Registration is easy! Just fill out the form on this website and you get your own weblog, webspace for your pictures, access to our forums and much more. Register now – it's free!