Nazwa Roztrzaskanie
Original name Shatter
Rzadkość Zwykła
Klasa Mag
Weight 80
Mechanics Zamrożenie
Rodzaj Zaklęcie
Zestaw Przedwieczni Bogowie
Not collectible
RoztrzaskanieZaklęcie
2
Mag
Zniszcz Zamrożonego stronnika.
Jeśli musisz roztrzaskać coś bez pomocy magii, po prostu nadaj to pocztą.
Set: Przedwieczni Bogowie


Guest comments are closed

Here for your first time? Registration is easy! Just fill out the form on this website and you get your own weblog, webspace for your pictures, access to our forums and much more. Register now – it's free!