Nazwa Skurczmajster
Original name Shrinkmeister
Rzadkość Zwykła
Klasa Kapłan
Weight 699
Mechanics Okrzyk bojowy
Rodzaj Stronnik
Zestaw Gobliny vs Gnomy
Not collectible
SkurczmajsterStronnik
2 3 2
Kapłan
Okrzyk bojowy: Daj stronnikowi -2 do ataku w tej turze.
Po katastrofie wywołanej przez Światopowiększator gnomy bardzo nieufnie odnoszą się do wynalazków manipulujących rozmiarami przedmiotów i osób.
Set: Gobliny vs Gnomy

Title Autor Klasa Karty Komentarze Likes Deck type Category Patch
Guest comments are closed

Here for your first time? Registration is easy! Just fill out the form on this website and you get your own weblog, webspace for your pictures, access to our forums and much more. Register now – it's free!