Nazwa Śniegoczłap
Original name Snowchugger
Rzadkość Zwykła
Klasa Mag
Weight 672
Mechanics Zamrożenie
Rodzaj Stronnik
Zestaw Gobliny vs Gnomy
Not collectible
ŚniegoczłapStronnik, Mech
2 2 3
Mag
Zamroź każdą postać zranioną przez tego stronnika.
Zaczłapuje przeciwników na śmierć.
Set: Gobliny vs Gnomy


Nazwa Rodzaj
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Broń
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Broń
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Elite Not collectible
Stronnik
Elite Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Elite Not collectible
Stronnik
Not collectible
ZaklęcieTitle Autor Klasa Karty Komentarze Likes Deck type Category Patch
Guest comments are closed

Here for your first time? Registration is easy! Just fill out the form on this website and you get your own weblog, webspace for your pictures, access to our forums and much more. Register now – it's free!