Nazwa Stary Mętnooki
Original name Old Murk-Eye
Rzadkość Legendarna
Weight 180
Stwórz 1600 / 3200
Odczaruj 400 / 1600
Unlocks Odblokowane kiedy zdobędziesz wszystkie Murloki z zestawu klasycznego.
Unlocks Gold Odblokowane kiedy zdobędziesz wszystkie złote Murloki z zestawu eksperckiego.
Mechanics Szarża
Rodzaj Stronnik
Zestaw Nagrody
Not collectible
Stary MętnookiStronnik, Elite, Murlok
4 2 4
Szarża. Otrzymuje
1 do ataku za każdego
pozostałego Murloka
na polu bitwy.
Odczaruj 400 / 1600
Stwórz 1600 / 3200
To prawdziwa legenda wśród murloków. „Mrghllghghllghg!”, powiadają.
Set: Nagrody


Nazwa Rodzaj
Not collectible
Urok
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Zaklęcie
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Urok
Not collectible
Urok
Not collectible
Urok
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Urok
Not collectible
Urok
Not collectible
Zaklęcie
Not collectible
Stronnik
Elite Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Zaklęcie
Elite Not collectible
Stronnik
Not collectible
Zaklęcie
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Zaklęcie
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Zaklęcie
Not collectible
Moc specjalna
Elite Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Zaklęcie
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Zaklęcie
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Elite Not collectible
StronnikTitle Autor Klasa Karty Komentarze Likes Deck type Category Patch
Nazwa Klasa Opis
Przyzwij najwspanialszą armię prosto z głębin. Tylko pamiętaj o przećwiczeniu okrzyku bojowego! Wszyscy razem: MRGGLGLGGGL!
Guest comments are closed

Here for your first time? Registration is easy! Just fill out the form on this website and you get your own weblog, webspace for your pictures, access to our forums and much more. Register now – it's free!