Nazwa Stożek zimna
Original name Cone of Cold
Rzadkość Zwykła
Klasa Mag
Weight 516
Mechanics Zamrożenie
Rodzaj Zaklęcie
Zestaw Klasyczne
Not collectible
Stożek zimnaZaklęcie
4
Mag
Zamroź stronnika oraz stronników obok niego i zadaj im wszystkim 1 pkt. obrażeń.
Tak wygląda walec zimna poddany obróbce ze skrawaniem.
Set: Klasyczne

Title Autor Klasa Karty Komentarze Likes Deck type Category Patch
Guest comments are closed

Here for your first time? Registration is easy! Just fill out the form on this website and you get your own weblog, webspace for your pictures, access to our forums and much more. Register now – it's free!