Nazwa Strażnik Argentu
Original name Argent Watchman
Rzadkość Rzadka
Weight 501
Stwórz 100 / 800
Odczaruj 20 / 100
Mechanics Inspiracja
Rodzaj Stronnik
Zestaw Wielki Turniej
Not collectible
Strażnik ArgentuStronnik
2 2 4
Nie może atakować.
Inspiracja: W tej turze
może normalnie atakować.
Odczaruj 20 / 100
Stwórz 100 / 800
Chciał być strażnikiem agentów, ale coś poszło nie tak.
Set: Wielki Turniej


Guest comments are closed

Here for your first time? Registration is easy! Just fill out the form on this website and you get your own weblog, webspace for your pictures, access to our forums and much more. Register now – it's free!