Nazwa Strażnik Medivh
Original name Medivh, the Guardian
Rzadkość Legendarna
Weight 400
Stwórz 1600 / 3200
Odczaruj 400 / 1600
Unlocks Do odblokowania w Iglicy, w przygodzie Pewnej nocy w Karazhanie.
Unlocks Gold Do odblokowania w Iglicy, w przygodzie Pewnej nocy w Karazhanie.
Mechanics Okrzyk bojowy
Rodzaj Stronnik
Zestaw Karazhan
Not collectible
Strażnik MedivhStronnik, Elite
8 7 7
Okrzyk bojowy: Wyposaż bohatera w Atiesz, Wielki Kostur Strażnika.
Odczaruj 400 / 1600
Stwórz 1600 / 3200
Jeśli sądzisz, że teraz przyjęcie jest wspaniałe, poczekaj aż zaprosi orków!
Set: Karazhan


Guest comments are closed

Here for your first time? Registration is easy! Just fill out the form on this website and you get your own weblog, webspace for your pictures, access to our forums and much more. Register now – it's free!