Nazwa Światło Naaru
Original name Light of the Naaru
Rzadkość Rzadka
Klasa Kapłan
Weight 525
Stwórz 100 / 800
Odczaruj 20 / 100
Rodzaj Zaklęcie
Zestaw Gobliny vs Gnomy
Not collectible
Światło NaaruZaklęcie
1
Kapłan
Przywróć #3 pkt. zdrowia. Jeśli cel wciąż jest ranny, przyzwij Strażniczkę Światłości.
Światła takiej jakości to ze świecą szukać.
Set: Gobliny vs Gnomy

Title Autor Klasa Karty Komentarze Likes Deck type Category Patch
Guest comments are closed

Here for your first time? Registration is easy! Just fill out the form on this website and you get your own weblog, webspace for your pictures, access to our forums and much more. Register now – it's free!