Nazwa Światło czy cień?
Original name Shadow or Light?
Rzadkość Zwykła
Klasa Kapłan
Rodzaj Zaklęcie
Zestaw Karczemna Bójka
Not collectible
Światło czy cień?Zaklęcie
2
Kapłan
Wybierz jedno: Każdy gracz dobiera 2 karty; lub przywróć 8 pkt. zdrowia każdemu bohaterowi.
Set: Karczemna Bójka


Nazwa Rodzaj
Not collectible
Moc specjalna
Guest comments are closed

Here for your first time? Registration is easy! Just fill out the form on this website and you get your own weblog, webspace for your pictures, access to our forums and much more. Register now – it's free!