Nazwa System Obronny Omnotron
Original name Omnotron Defense System
Rzadkość Zwykła
Rodzaj Bohater
Zestaw Czarna Góra
Not collectible
System Obronny OmnotronBohater
30
Moc specjalna
Aktywuj Arkanotrona!
Set: Czarna Góra


Nazwa Rodzaj
Not collectible
Moc specjalna
Nazwa Tekst Audio
Start Wykryto intruzję.
Death Systemy obronne unicestwione. Wyłączanie awaryjne.
Card Przekierowywanie nadwyżek energii.
Hp1 Jednostka Elektron aktywna.
Hp2 Jednostka Toksytron aktywna.
Hp3 Jednostka Arkanotron aktywna.
Hp4 Jednostka Magmatron aktywna.
Hp5 Jednostka obronna gotowa.
Response1 Bip, pip, bip.
Response2 Nawiązywanie połączenia...
Response3 Połączenie ustanowione. Pobieranie aktualizacji systemu.
Response4 Aktualizacja zainstalowana. Witaj. Witaj. Witaj.
Response5 Witaj. Witaj. Witaj.
Turn1 Inicjowanie podstawowej matrycy obronnej.
Guest comments are closed

Here for your first time? Registration is easy! Just fill out the form on this website and you get your own weblog, webspace for your pictures, access to our forums and much more. Register now – it's free!