Nazwa Szalona duszomantka
Original name Manic Soulcaster
Rzadkość Epicka
Klasa Mag
Stwórz 400 / 1600
Odczaruj 100 / 400
Mechanics Okrzyk bojowy
Rodzaj Stronnik
Zestaw Ciemne zaułki Gadżetonu
Not collectible
Szalona duszomantkaStronnik
3 3 4
Mag
Okrzyk bojowy: Wybierz przyjaznego stronnika. Wtasuj jego kopię do twojej talii.
Odczaruj 100 / 400
Stwórz 400 / 1600
„Jesteś szalona, mówię ci...”
Set: Ciemne zaułki Gadżetonu

Title Autor Klasa Karty Komentarze Likes Deck type Category Patch
Guest comments are closed

Here for your first time? Registration is easy! Just fill out the form on this website and you get your own weblog, webspace for your pictures, access to our forums and much more. Register now – it's free!