Nazwa Szkarłatny czyściciel
Original name Scarlet Purifier
Rzadkość Rzadka
Klasa Paladyn
Weight 510
Stwórz 100 / 800
Odczaruj 20 / 100
Mechanics Okrzyk bojowy, Agonia
Rodzaj Stronnik
Zestaw Gobliny vs Gnomy
Not collectible
Szkarłatny czyścicielStronnik
3 4 3
Paladyn
Okrzyk bojowy:
Zadaj 2 pkt. obrażeń
wszystkim stronnikom
z Agonią.
Odczaruj 20 / 100
Stwórz 100 / 800
Kierownictwo Szkarłatnej Krucjaty rozważa zmianę nazwy na „Fuksjowa Krucjata” celem złagodzenia wizerunku tej organizacji.
Set: Gobliny vs Gnomy


Guest comments are closed

Here for your first time? Registration is easy! Just fill out the form on this website and you get your own weblog, webspace for your pictures, access to our forums and much more. Register now – it's free!