Nazwa Szlamior Duchobieżca
Original name Siltfin Spiritwalker
Rzadkość Epicka
Klasa Szaman
Weight 150
Stwórz 400 / 1600
Odczaruj 100 / 400
Mechanics Przeciążenie: X
Rodzaj Stronnik
Zestaw Gobliny vs Gnomy
Not collectible
Szlamior DuchobieżcaStronnik, Murlok
4 2 5
Szaman
Dobierz kartę za każdym razem, gdy zginie inny przyjazny Murlok. Przeciążenie: (1)
Odczaruj 100 / 400
Stwórz 400 / 1600
Żywioły przybywają z pomocą każdemu, kto wzywa je w słusznej sprawie – nawet jeśli ów ktoś czyni to, gulgocząc niezrozumiale.
Set: Gobliny vs Gnomy


Nazwa Rodzaj
Not collectible
Urok
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Urok
Not collectible
Urok
Elite Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Zaklęcie
Elite Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Zaklęcie
Elite Not collectible
Stronnik
Not collectible
Zaklęcie
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Zaklęcie
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Zaklęcie
Not collectible
Moc specjalna
Elite Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Zaklęcie
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Zaklęcie
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Elite Not collectible
Stronnik
Guest comments are closed

Here for your first time? Registration is easy! Just fill out the form on this website and you get your own weblog, webspace for your pictures, access to our forums and much more. Register now – it's free!