Nazwa Szpicel z Posępnego Zaułka
Original name Grimestreet Informant
Rzadkość Rzadka
Classes Wojownik , Paladyn , Łowca
Stwórz 100 / 800
Odczaruj 20 / 100
Mechanics Okrzyk bojowy
Rodzaj Stronnik
Zestaw Ciemne zaułki Gadżetonu
Not collectible
Szpicel z Posępnego ZaułkaStronnik
2 1 1
Okrzyk bojowy: Odkryj kartę łowcy, paladyna lub wojownika.
Odczaruj 20 / 100
Stwórz 100 / 800
Przestań chlapać o Posępnym Zaułku, jeśli nic o nim nie wiesz.
Set: Ciemne zaułki Gadżetonu


Guest comments are closed

Here for your first time? Registration is easy! Just fill out the form on this website and you get your own weblog, webspace for your pictures, access to our forums and much more. Register now – it's free!