Nazwa Szyderczy tłum
Original name Jeering Crowd
Rzadkość Zwykła
Mechanics Prowokacja
Rodzaj Zaklęcie
Zestaw Karczemna Bójka
Not collectible
Szyderczy tłumZaklęcie
Przyzwij Kibica 1/1 z Prowokacją.
Set: Karczemna Bójka


Guest comments are closed

Here for your first time? Registration is easy! Just fill out the form on this website and you get your own weblog, webspace for your pictures, access to our forums and much more. Register now – it's free!