Nazwa Tarczownik
Original name Shieldsman
Rzadkość Zwykła
Mechanics Prowokacja
Rodzaj Stronnik
Zestaw Karczemna Bójka
Not collectible
TarczownikStronnik
2 1
Prowokacja
Okrzyk bojowy: Zyskuje zdrowie równe atakowi Wichrogrodu.
Set: Karczemna Bójka


Nazwa Rodzaj
Not collectible
Moc specjalna
Guest comments are closed

Here for your first time? Registration is easy! Just fill out the form on this website and you get your own weblog, webspace for your pictures, access to our forums and much more. Register now – it's free!