Nazwa Uczestnik turnieju
Original name Tournament Attendee
Rzadkość Zwykła
Weight 438
Mechanics Prowokacja
Rodzaj Stronnik
Zestaw Wielki Turniej
Not collectible
Uczestnik turniejuStronnik
1 2 1
Prowokacja
Strasznie się ucieszył, że zdobył w tym sezonie bilety na Wielki Turniej. Normalnie musi je kupować od koników. Ogrzych.
Set: Wielki Turniej


Guest comments are closed

Here for your first time? Registration is easy! Just fill out the form on this website and you get your own weblog, webspace for your pictures, access to our forums and much more. Register now – it's free!