Nazwa Walimy!
Original name Get 'em!
Rzadkość Zwykła
Mechanics Prowokacja
Rodzaj Zaklęcie
Zestaw Czarna Góra
Not collectible
Walimy!Zaklęcie
3
Przyzwij czterech krasnoludów 1/1 z Prowokacją.
Set: Czarna Góra


Guest comments are closed

Here for your first time? Registration is easy! Just fill out the form on this website and you get your own weblog, webspace for your pictures, access to our forums and much more. Register now – it's free!