Nazwa Wielka Wdowa Ferlina
Original name Grand Widow Faerlina
Rzadkość Zwykła
Rodzaj Bohater
Zestaw Naxxramas
Not collectible
Wielka Wdowa FerlinaBohater
30
Moc specjalna
Wystrzel pocisk za każdą kartę w ręce przeciwnika.
Set: Naxxramas


Nazwa Rodzaj
Not collectible
Moc specjalna
Nazwa Tekst Audio
Card Zabij w imię Mistrza!
Custom Ty nędzniku!
Hp Na kolana, robaku!
Emote Hahahaha!
Start Moi akolici służą mi bez wahania!
Death Line Mistrz mnie pomści!
Guest comments are closed

Here for your first time? Registration is easy! Just fill out the form on this website and you get your own weblog, webspace for your pictures, access to our forums and much more. Register now – it's free!