Nazwa Wieszcz z Thrallmaru
Original name Thrallmar Farseer
Rzadkość Zwykła
Weight 363
Mechanics Furia wichru
Rodzaj Stronnik
Zestaw Klasyczne
Not collectible
Wieszcz z ThrallmaruStronnik
3 2 3
Horda
Furia wichru
Postanowił napisać epicki poemat. Ma już pierwszy wers: „Thrallmarze, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie”.
Set: Klasyczne


Nazwa Rodzaj
Not collectible
Zaklęcie
Guest comments are closed

Here for your first time? Registration is easy! Just fill out the form on this website and you get your own weblog, webspace for your pictures, access to our forums and much more. Register now – it's free!