Nazwa Wkurzotron
Original name Annoy-o-Tron
Rzadkość Zwykła
Weight 624
Mechanics Prowokacja
Rodzaj Stronnik
Zestaw Gobliny vs Gnomy
Not collectible
WkurzotronStronnik, Mech
2 1 2
Prowokacja
Boska tarcza
Wynalazcę Wkurzotrona niemal natychmiast wyrzucono z Akademii Majstrów, później z Majsterkowa, aż w końcu wygnano go ze Wschodnich Królestw i zakazano powrotu.
Set: Gobliny vs Gnomy


Nazwa Rodzaj
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Broń
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Broń
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Elite Not collectible
Stronnik
Elite Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Elite Not collectible
Stronnik
Not collectible
ZaklęcieTitle Autor Klasa Karty Komentarze Likes Deck type Category Patch
Guest comments are closed

Here for your first time? Registration is easy! Just fill out the form on this website and you get your own weblog, webspace for your pictures, access to our forums and much more. Register now – it's free!