Nazwa Wódz Skarwosz
Original name Chieftain Scarvash
Rzadkość Zwykła
Rodzaj Bohater
Zestaw Liga Odkrywców
Not collectible
Wódz SkarwoszBohater
30
Pasywna moc specjalna
Wrodzy stronnicy kosztują (2) więcej. Zmienia się na początku tury tej postaci.
Set: Liga Odkrywców


Guest comments are closed

Here for your first time? Registration is easy! Just fill out the form on this website and you get your own weblog, webspace for your pictures, access to our forums and much more. Register now – it's free!