Nazwa Wybraniec Velena
Original name Velen's Chosen
Rzadkość Zwykła
Klasa Kapłan
Weight 669
Mechanics Obrażenia zaklęć
Rodzaj Zaklęcie
Zestaw Gobliny vs Gnomy
Not collectible
Wybraniec VelenaZaklęcie
3
Kapłan
Daj stronnikowi +2/+4 oraz Obrażenia zaklęć +1.
Jak Velen kogoś wybierze, to nie ma zmiłuj!
Set: Gobliny vs Gnomy

Title Autor Klasa Karty Komentarze Likes Deck type Category Patch
Guest comments are closed

Here for your first time? Registration is easy! Just fill out the form on this website and you get your own weblog, webspace for your pictures, access to our forums and much more. Register now – it's free!