Nazwa Wybuch many
Original name Ignite Mana
Rzadkość Zwykła
Rodzaj Moc specjalna
Zestaw Czarna Góra
Not collectible
Wybuch manyMoc specjalna
Moc specjalna
Zadaj 5 pkt. obrażeń wrogiemu bohaterowi, jeśli ma niewydaną manę.
Set: Czarna Góra


Nazwa Rodzaj
Not collectible
Bohater
Guest comments are closed

Here for your first time? Registration is easy! Just fill out the form on this website and you get your own weblog, webspace for your pictures, access to our forums and much more. Register now – it's free!