Nazwa Wybuchowa owca
Original name Explosive Sheep
Rzadkość Zwykła
Weight 456
Mechanics Agonia
Rodzaj Stronnik
Zestaw Gobliny vs Gnomy
Not collectible
Wybuchowa owcaStronnik, Mech
2 1 1
Agonia: Zadaj 2 pkt. obrażeń wszystkim stronnikom.
Modę na wybuchowe owce zapoczątkował niejaki szewczyk Skuba z czworaków pod Wichrogrodem.
Set: Gobliny vs Gnomy


Nazwa Rodzaj
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Broń
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Broń
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Elite Not collectible
Stronnik
Elite Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Elite Not collectible
Stronnik
Not collectible
ZaklęcieTitle Autor Klasa Karty Komentarze Likes Deck type Category Patch
Guest comments are closed

Here for your first time? Registration is easy! Just fill out the form on this website and you get your own weblog, webspace for your pictures, access to our forums and much more. Register now – it's free!