Nazwa Wybuchowa runa
Original name Explosive Rune
Rzadkość Zwykła
Mechanics Prowokacja
Rodzaj Stronnik
Zestaw Karczemna Bójka
Not collectible
Wybuchowa runaStronnik
2 3
Na początku twojej tury eksploduje, zadając 9 pkt. obrażeń twojemu bohaterowi.
Set: Karczemna Bójka


Nazwa Rodzaj
Elite Not collectible
Zaklęcie
Elite Not collectible
Zaklęcie
Guest comments are closed

Here for your first time? Registration is easy! Just fill out the form on this website and you get your own weblog, webspace for your pictures, access to our forums and much more. Register now – it's free!