Nazwa Wydrzy tunelarz
Original name Weasel Tunneler
Rzadkość Epicka
Stwórz 400 / 1600
Odczaruj 100 / 400
Mechanics Agonia
Rodzaj Stronnik
Zestaw Ciemne zaułki Gadżetonu
Not collectible
Wydrzy tunelarzStronnik, Bestia
1 1 1
Agonia: Wtasuj tego stronnika do talii przeciwnika.
Odczaruj 100 / 400
Stwórz 400 / 1600
To przez niego Pierwszy Bank Gadżetonu ma stalowe podłogi.
Set: Ciemne zaułki Gadżetonu


Nazwa Rodzaj
Not collectible
Zaklęcie
Not collectible
Zaklęcie
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Zaklęcie
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Elite Not collectible
Stronnik
Not collectible
Zaklęcie
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Urok
Not collectible
Zaklęcie
Not collectible
Zaklęcie
Not collectible
Stronnik
Elite Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Zaklęcie
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Zaklęcie
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Urok
Guest comments are closed

Here for your first time? Registration is easy! Just fill out the form on this website and you get your own weblog, webspace for your pictures, access to our forums and much more. Register now – it's free!