Nazwa Zamęt
Original name Confuse
Rzadkość Epicka
Klasa Kapłan
Weight 150
Stwórz 400 / 1600
Odczaruj 100 / 400
Rodzaj Zaklęcie
Zestaw Wielki Turniej
Not collectible
ZamętZaklęcie
2
Kapłan
Zamień atak i zdrowie wszystkich stronników.
Ten stronnik jest naprawdę potężny!
Set: Wielki Turniej


Nazwa Rodzaj
Not collectible
Moc specjalnaTitle Autor Klasa Karty Komentarze Likes Deck type Category Patch
Guest comments are closed

Here for your first time? Registration is easy! Just fill out the form on this website and you get your own weblog, webspace for your pictures, access to our forums and much more. Register now – it's free!