Nazwa Zamrożony czempion
Original name Frozen Champion
Rzadkość Zwykła
Mechanics Zamrożenie
Rodzaj Stronnik
Zestaw Naxxramas
Not collectible
Zamrożony czempionStronnik
5 2 10
Wiecznie zamrożony. Sąsiedni stronnicy posiadają Niewrażliwość na „Mrożące zionięcie”.
Set: Naxxramas


Guest comments are closed

Here for your first time? Registration is easy! Just fill out the form on this website and you get your own weblog, webspace for your pictures, access to our forums and much more. Register now – it's free!