Nazwa Zapomniana Pochodnia
Original name Forgotten Torch
Rzadkość Zwykła
Klasa Mag
Weight 645
Unlocks Do odblokowania przez rozpoczęcie przygody Liga Odkrywców.
Unlocks Gold Można wytworzyć po rozpoczęciu przygody Liga Odkrywców.
Rodzaj Zaklęcie
Zestaw Liga Odkrywców
Not collectible
Zapomniana PochodniaZaklęcie
3
Mag
Zadaj 3 pkt. obrażeń. Wtasuj do twojej talii „Buzującą pochodnię” zadającą 6 pkt. obrażeń.
„Nawet zapomniana pochodnia może się łatwo rozpalić!” - stare przysłowie.
Set: Liga Odkrywców


Nazwa Rodzaj
Not collectible
ZaklęcieTitle Autor Klasa Karty Komentarze Likes Deck type Category Patch
Nazwa Klasa Opis
Najwięksi przywódcy Konfraterni połączyli swą moc, by stworzyć miksturę furii! Twoja talia zawiera tylko jedną kopię każdej karty, aby przywódcy mogli wyzwolić pełnię swej potęgi!
Guest comments are closed

Here for your first time? Registration is easy! Just fill out the form on this website and you get your own weblog, webspace for your pictures, access to our forums and much more. Register now – it's free!