Nazwa Żelazny moloch
Original name Iron Juggernaut
Rzadkość Legendarna
Klasa Wojownik
Weight 750
Stwórz 1600 / 3200
Odczaruj 400 / 1600
Mechanics Okrzyk bojowy
Rodzaj Stronnik
Zestaw Gobliny vs Gnomy
Not collectible
Żelazny molochStronnik, Elite, Mech
6 6 5
Wojownik
Okrzyk bojowy: Wtasuj „Minę” do talii przeciwnika. Jeśli zostanie dobrana, eksploduje, zadając 10 pkt. obrażeń.
Odczaruj 400 / 1600
Stwórz 1600 / 3200
Żelazny moloch niestrudzenie strzeże Orgrimmaru. Jest tak skuteczny, że właśnie udało mu się zostać pracownikiem miesiąca!
Set: Gobliny vs Gnomy


Nazwa Rodzaj
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Broń
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Broń
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Elite Not collectible
Stronnik
Elite Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Elite Not collectible
Stronnik
Not collectible
ZaklęcieTitle Autor Klasa Karty Komentarze Likes Deck type Category Patch
Guest comments are closed

Here for your first time? Registration is easy! Just fill out the form on this website and you get your own weblog, webspace for your pictures, access to our forums and much more. Register now – it's free!