Nazwa Zmrożec
Original name Icehowl
Rzadkość Legendarna
Weight 630
Stwórz 1600 / 3200
Odczaruj 400 / 1600
Mechanics Szarża
Rodzaj Stronnik
Zestaw Wielki Turniej
Not collectible
ZmrożecStronnik, Elite
9 10 10
Szarża
Nie może atakować bohaterów.
Odczaruj 400 / 1600
Stwórz 1600 / 3200
Krążą legendy o Śnieżnym Surferze, który zwiastuje zagładę, ale unika walki z bohaterami.
Set: Wielki Turniej


Guest comments are closed

Here for your first time? Registration is easy! Just fill out the form on this website and you get your own weblog, webspace for your pictures, access to our forums and much more. Register now – it's free!