Nazwa Życiodajny totem
Original name Vitality Totem
Rzadkość Rzadka
Klasa Szaman
Weight 321
Stwórz 100 / 800
Odczaruj 20 / 100
Rodzaj Stronnik
Zestaw Gobliny vs Gnomy
Not collectible
Życiodajny totemStronnik, Totem
2 3
Szaman
Na koniec twojej tury przywraca 4 pkt. zdrowia twojemu bohaterowi.
Odczaruj 20 / 100
Stwórz 100 / 800
Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z szamanem lub duchami przodków.
Set: Gobliny vs Gnomy


Guest comments are closed

Here for your first time? Registration is easy! Just fill out the form on this website and you get your own weblog, webspace for your pictures, access to our forums and much more. Register now – it's free!