Card back: Wielki Turniej

Card back: Wielki TurniejOriginal name The Grand Tournament
Po upadku Króla Licza podjęto decyzję, że trzeba to uczcić, a potem wrócić do domu. Ale ci z nas, którzy zostali postanowili kontynuować Turniej,
z jedną, podstawową zasadą: MA BYĆ ZABAWA!

Rewers przyznany za zakup pakietów kart z Wielkiego Turnieju w przedsprzedaży.
Unbekannte Quelle
Source description Bohaterski
Direct link
Choose a format to export your deck

Guest comments are closed

Here for your first time? Registration is easy! Just fill out the form on this website and you get your own weblog, webspace for your pictures, access to our forums and much more. Register now – it's free!